Economia i finances
Comptes anuals i informe de fiscalització

Comptes anuals i informe de fiscalització

Informació dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria de comptes, així com dels informes de fiscalització dels òrgans de control extern si n’hi han, en referència als darrers cinc anys.

Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes

Informes de fiscalització d’òrgans de control extern

Actualització: anual/contínua segons el cas
Darrera actualització: 13/03/2024
Responsable de l’actualització: Administració del TNC