Programes socioeducatius

Programes socioeducatius

Imatge Apropa Cultura

Apropa Cultura
Apropa Cultura és una iniciativa que uneix més de 50 teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible.
A través del programa, els centres socials vinculats assisteixen a la programació habitual dels espectacles del TNC a un preu especial i gaudeixen d’una experiència normalitzadora i d’inclusió social.

Deslimita’m!
El projecte Deslimita’m!, organitzat per la Fundació La Roda i l’Associació ImpactaT intervencions teatrals, du a terme una tasca d’inclusió social amb joves en risc d’exclusió, utilitzant el teatre com un mitjà no violent de transformació social i de reflexió sobre els seus conflictes més immediats. El Teatre Nacional col·labora amb la formació escènica dels joves participants, oferint-los la possibilitat d’assistir a alguns assajos d’espectacles de la temporada i mantenir un intercanvi d’impressions amb el seu equip artístic.

Fundació Èxit
A la Fundació Èxit es treballa en la inserció de joves en risc d’exclusió social a través de projectes formatius innovadors que aportin valor afegit a les empreses i potenciïn el treball en xarxa. El TNC participarà en un d’aquests projectes: el Projecte Coach, una iniciativa de voluntariat corporatiu que pretén millorar l’ocupació de joves en risc d’exclusió social a través d’un acompanyament. Es du a terme amb empreses socialment responsables que volen involucrar el seu personal en una acció solidària concreta durant un temps limitat i amb uns resultats assegurats.
En aquest cas, la Fundació Èxit formarà els voluntaris corporatius del TNC perquè aquests puguin fer de tutors d’aquests joves. D’aquesta manera, el jove coneixerà el món del TNC per dins i podrà descobrir la seva vocació amb l’objectiu que es motivi per continuar la seva formació.