Programes socioeducatius

Programes socioeducatius

Imatge Apropa Cultura

Apropa Cultura
Apropa Cultura és una iniciativa que uneix més de 50 teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible. A través del programa, els centres socials vinculats assisteixen a la programació habitual dels espectacles del TNC a un preu especial i gaudeixen d’una experiència normalitzadora i d’inclusió social.

Deslimita’m!
El Teatre Nacional col·labora amb aquest projecte organitzat per la Fundació La Roda i l’Associació ImpactaT intervencions teatrals, amb la formació escènica de joves en risc d’exclusió social, oferint-los la possibilitat d’assistir a alguns assajos d’espectacles de la temporada i mantenir un intercanvi d’impressions amb el seu equip artístic.

Fundació Èxit i Pojecte EDuo
A la Fundació Èxit es treballa per la inserció de joves en risc d’exclusió social a través de projectes formatius innovadors. El TNC col·labora en el Projecte Coach i Projecte EDuo, una iniciativa de voluntariat que es du a terme amb empreses socialment responsables que volen involucrar el seu personal en una acció solidària concreta. D’aquesta manera, els joves coneixen el món del TNC per dins i poden descobrir la seva vocació amb l’objectiu que es motivin per continuar la seva formació.

Festival Simbiòtic
El TNC col·laborarà amb el col·lectiu We Act en l’organització de la quarta edició del Festival Simbiòtic, un festival d’arts escèniques accessibles i inclusives. Així, al TNC es programaran dos espectacles de teatre professional inclusius i accessibles a més de jornades de formació i sensibilització. Amb el suport de Coca-Cola.