Dossiers pedagògics i guies didàctiques

Dossiers pedagògics i guies didàctiques

Són un material útil per als professors que assisteixen amb els seus alumnes a les representacions, especialment recomanats pel Servei educatiu del TNC.

Els dossiers pedagògics es publiquen uns dies abans de l'estrena dels espectacles.