Presentació del portal de transparència
Introducció a la Llei 19/2014

Introducció a la Llei 19/2014

Amb aquest portal de transparència, volem ser un organisme transparent en la nostra gestió, d'acord amb la Llei catalana 19/2014, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Arxiu per descarregar

Responsable de l’actualització: Direcció executiva del TNC
Darrera actualització el: 04/01/2021
Propera actualització el: 31/01/2022