Introducció a la Llei 19/2014

Introducció a la Llei 19/2014

Amb aquest portal de transparència, volem ser un organisme transparent en la nostra gestió, d'acord amb la Llei catalana 19/2014, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Arxiu per descarregar

Responsable de l’actualització: Direcció executiva del TNC
Darrera actualització el: 09/03/2022
Propera actualització el: 31/01/2023