Què és el dret a desistiment

Què és el dret a desistiment

Què és el dret a desistiment?
El dret del consumidor a desdir-se de la contractació realitzada fora de l’establiment comercial (compres efectuades per telèfon o Internet) durant un període de 14 dies a comptar a partir del moment de la contractació.
El dret a desistir no aplica a la compra d’entrades a espectacles culturals i activitats recreatives ni tampoc a la subscripció de continguts digitals. Aquesta mena de productes/serveis són excepcions que no admeten l’exercici d’aquest dret.
Per tant, el consumidor no podrà exercir el dret a desistiment en la compra d’entrades a espectacles, activitats recreatives o a la subscripció de continguts digitals.

Requisits per poder exercir el dret a desistiment:
Haver efectuat la contractació a distància (Internet o telèfon).
Exercir-lo en els 14 dies següents a la contractació.

No aplica el dret a desistiment de 14 dies a:
Entrades a espectacles, tallers i activitats recreatives.
Subscripcions i entrades digitals.
Abonaments de temporada.
Xecs regal.

El dret a desistiment sí que aplica a:
Venda de llibres i marxandatge.
Cursos (si ha començat el curs, també pot desistir, però haurà de satisfer la part corresponent als serveis prestats).

El dret a desistiment es regula a la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.